NORMATIVA RECOMANADA - Joan Carles Lopez

El llit i el descans
Joan Carles López conferenia Tecnocampus Mataró
Go to content

Aquests són els valors que seguim a geohabitat.cat del respectat Institut Alemany de la Bioconstrucció

Els Valors indicatius de l'Institut de la bioconstrucció d'Alemanya són valors preventius. Aquests valors es refereixen a dormitoris, en la fase tan sensitiva de la regeneració del cos, i al risc durador corresponent. Es basin en els coneixements actuals de la bioconstrucció i s'orienten en la realitat. A més s'ha consultat estudis científics i altres recomanacions per a l'avaluació. L'objectiu de la tècnica de mesurament de l'institut de la bioconstrucció és el reconeixement professional i la minimalització i prevenció d'influències crítiques de l'ambient en els edificis en la mesura del possible. L'objectiu és de poder identificar, localitzar i avaluar les fonts de valors alarmants, tenint en compte en el seu sencer totes les subgategorías i implementant totes les mesures diagnòstiques possibles per aconseguir un ambient amb una contaminació tan mínima com a possible.

Valors no alarmants: Ja ofereixen prevenció màxima. Corresponen als criteris naturals de l'ambient o el gairebé inevitable i sempre present mínim d'influències d'influències de la civilització moderna.

Valors poc alarmants: Com mesura de precaució i especialment considerant, que a les persones sensitives i malaltes cal aplicar remeis quan sigui possible.

Valors molt alarmants: D'un punt de vista de la bioconstrucció no es pot acceptar valors en aquesta categoria. Hi ha necessitat d'actuar i de fer remeis al més aviat possible. A més de diversos exemples, estudis científics apunten efectes biològics i problemes de la salut en aquest marge.
Valors extremadament alarmants: Aquí hi ha necessitat de sanejament immediat i rigorós. En aquesta categoria en part s'obté o fins i tot sobrepassa valors indicatius i recomanacions internacionals per a espais interiors i llocs de treball.

En principi i sobretot val el següent:
Cada reducció del risc és important i desitjable. Valors indicatius són guies de referència.
Les notes en lletra petita a la fi de que les subcategories són guies comparatives, per exemple. amb valors límits legals i vàlids o altres valori indicatius, recomanacions i resultats científics, o límits naturals.

Valors indicatius de l'Institut de la Bioconstrucció per a dormitoris SBM - 2008

TABLA DE CAMPO ELECTRICO ALTERNO

CAMPS ALTERNS ELECTRICS    (BAIXA FREQUENCIA)

INTENSITAT DEL CAMP POTENCIAL EN V/ m

NO ALARMANT

POC ALARMANT

MOLT ALARMANT

EXTREMADAMENT ALARMANT

< 1

1 - 5

5 - 50

> 50


Els valors es refereixen al sector de fins i voltants de 50 Hz, freqüències més altes i ones harmòniques significants han de ser avaluades amb més critica.

DIN / VDE 0848:
professional 20.00 V / m, general 7000 V / m;
BlmSchV (llei alemanya de protecció contra les immissions): 5000 V / m
TCO: 10 V / m
Congrés EUA / EPA: 10 V / m
Estudis sobre la leucèmia infantil: 10 V / m
Estudis sobre l'estrès oxidatiu, radicals lliures, reducció de la melatonina: 20 V / m
BUND: 0,5 V / m
Naturalesa: <0,0001 V / m

TABLA DE CAMPO MAGNETICO ALTERNO

CAMPS ALTERNS MAGNETICS (BAIXA FREQUENCIA)

DENSITAT DE FLUX EN NANOTESLES
nT

NO ALARMANT

POC ALARMANT

MOLT ALARMANT

EXTREMADAMENT ALARMANT

< 20

20 - 100

100 - 500

> 500


Els valors es refereixin al sector de fins i al voltant de 50 Hz freqüències més altes i ones hartmónicas significants han de ser valorades més críticament.
El corrent de xarxa (50 Hz)

TABLA DE ONDA ELECTROMAGNETICA INALAMBRICA DE ALTA FRECUENCIA

ONES ELECTROMAGNETIQUES (ALTA FREQUENCIA)

DENSITAT DE FLUX EN MICROVAT PER METRE CUADRAT µW/m2

NO ALARMANT

POC ALARMANT

MOLT ALARMANT

EXTREMADAMENT ALARMANT

< 0,1

0,1 - 10

10 - 1000

> 1000


Els valors es refereixin a serveis individuals de radiotelefonia, per exemple GSM, UMTS, WIMAX, TETRA, ràdio, televisió, la telefonia sense fil DECT, el WLAN,, etc. Les dades són valors màxims i no valen per a senyals de radar.
Ones d'alta freqüència més crítiques, com ara senyals polsades o periòdiques (la telefonia mòbil, la telefonia sense fil DECT, el WLAN, la ràdio digital, etc.) Haurien de ser avaluats més seriamenter, especialment en els sectors més alts, i les ones menys crítiques, com per exemple senyals no premudes o no periòdiques (UOC, ona curta, mitja i llarga, ràdio analògica, etc.) haurien de ser avaluades més generosament.

DIN / VDE 0848 professional fins a 100.000.000 μW/m2, general fins a 10.000.000 μW/m2
BImSchV 10.000.000 μW/m2, telefonia mòbil

Suècia: fins a 100.000 μW/m2
Resolució de Salburgo / Col · legi de metges 1000 μW/m2
Iniciativa Bio: 1000 μW/m2 fora.
Parlament Europeu STOA 100 μW/m2
Salzburg: 10 μW/m2 fora gener μW/m2 endins
EEG efectes inmunitorios: 1000 μW/m2
Llindar de susceptibilitat de telèfons mòbils <0,001 μW/m2
Naturalesa: <0.000,001 μW/m2
Joan Carles López 2013-2017
Back to content