Limits de exposició - Joan Carles Lopez

El llit i el descans
Joan Carles López conferenia Tecnocampus Mataró
Go to content

Els límits d'exposició per camps electromagnètics (50/60 Hz)

Tots els valors aplicables a 50/60Hz
Consell Nacional de Protecció Radiològica i de Mesures
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Comissió Internacional de radiacions no ionitzants Protecció

Recomanat com a màxim per "particulars" per la NCRP el 1996, però encara no oficial

  1.000 nT

 Recomanat com a màxim per als "treballadors" i dels seus entorns de treball pel NCRP el 1996, però encara no oficial

10.000 nT

Actual límit d'exposició a Alemanya i IRPA / INIRC recomanació per "particulars" (diari,constant exposició) Com a límit màxim recomanat per la per a persones amb marcapassos o altres implants electrònics.                                                                                                                                                                

 100.000 nT

Recomanació de "treballadors" (diari, constant exposició)

 500.000 nT

Límit d'exposició per "particulars" (exposició diària d'unes hores)

1.000.000 nT

Recomanació de "treballadors" (exposició diària d'unes hores)

5.000.000 nT

Els límits d'exposició per als camps elèctrics (50/60Hz)

Tots els valors aplicables a 50/60Hz
Consell Nacional de Protecció Radiològica i de Mesures
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Comissió Internacional de radiacions no ionitzants Protecció

Com a màxim recomanat per als «treballadors» i dels seus entorns de treball 1996 però encara  no oficial.

    100 V/m

Límit de corrent a Alemanya i de la recomanació de la per "particulars"

  1000 V/m

Límit de corrent a Alemanya i de la recomanació per "particulars"

  5000 V/m

Límit d'exposició per als «treballadors»,  

10000 V/m

Límit d'exposició per als «treballadors»,

20000 V/m

Límit d'exposició per als «treballadors» per un màxim de 2 hores

25000 V/m

Valors límit per a camps electromagnètics (50/60 Hz)

National Council of Radiation Protection and Measurements
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Alemany / internacional

Supòsit valor límit futur amb àmbit de validesa europeu

10 µTesla

Valor límit actual per Alemanya i recomanació per "persones privades" (permanència diària contínua). Valor límit màxim de la  per a persones amb marcapassos o altres implants electrònics

100 µTesla

Recomanació per "treballadors"(permanència diària contínua)

500 µTesla

Valor límit  per "persones privades"(permanència diària durant algunes hores)

1000 µTesla

Recomanació  per "treballadors" (permanència diària contínua durant algunes hores)

5000 µTesla

Amb quines freqüències emeten els aparells?

XARXA FERROVIARIA

        16HZ

XARXA ELECTRICA

  50- 60HZ

RADIOS

      30MHZ

TELEVISORS

   3000MHZ

TDT

200 -250HZ  

TELEFONIA MOBIL GSM

900- 1,8GHZ

TELEFONS SENSE FILS DECT

      1,9GHZ

TELEFONIA MOBIL  3ª GENERACIÓ

 1,9-2,0GHZ

XARXA LAN

       2,4GHZ

RADARS

 2,7-3,3      (fins a 300GHZ)

FORN MICROONES

       2,4GHZ

Quins són els valors aconsellats pels constructors biològics?


A diferència dels valors màxims permesos legalment, els professionals dedicats a les mesures biològiques segons l'Institut de Construcció Biològica i Ecològica IBN (SBM-2008), aconsellen que els valors mesurats en dormitoris haurien de ser 0,1, en tot cas inferiors a 10 µW/m2. Valors superiors a 1000 µW/m2 han de ser considerats excessius.

 

 900  µW/m2

1.800  µW/m2

UMTS  µW/m2

INSTITUT NOVA

 45.000

 90.000

95.000

 

 10.000

 10.000

   --

PARLAMENT

     100

      100

   --

PROPOSTA DE SALSBURG

         1

          1

   --

IBN (SBM - 2008)

         0,1

          0,1

   --

COBERTURA A

         0,000.01  µW/m2

          0,000.01  µW/m2

         0,000.01  µW/m2

A LA NATURALESSA

         0,000.001 µW/m2

          0,000.001 µW/m2

         0,000.001 µW/m2


Quins són els valors permesos?


La norma Europea DIN VDE 0848 estableix una densitat de flux màxima de 500 ?w / cm 2 per a les freqüències de 900 MHz (telefonia mòbil). Així tot, hi ha països que redueixen aquests valors legals de forma considerable.  El model a seguir a la UE hauria de ser el Austríac.

 

900MHZ  µW/m2

1.800MHZ  µW/m2

UMTS  µW/m2

USA  (Safety Code 6)

26.000.000

12.000.000

       -------

ESPANYA

 4.500.000

         ------

       -------

AUSTRALIA

 2.000.000

  2.000.000

 2.000.000

NOVA CELANDA

 2.000.000

  2.000.000

 2.000.000

ITALIA (sols edificis)

    100.000

     100.000

    100.000

POLONIA

    100.000

     100.000

    100.000

CHINA

    100.000

     100.000

    100.000

RUSSIA

    100.000

     100.000

    100.000

SUISSA Omen

      42.000

       95.000

      95.000

BRUSSEL.LES

      24.000

       47.000

      54.000

LIECHTENSTEIN  2013

        1.000

         1.000

        1.000

SALSBURG (sols edificis)***

               1

                1

          -----


Els límits d'exposició per als camps de RF (450 MHz)            Tots els valors aplicables a 450 MHz

Límit d'exposició al Canadà (Codi de Seguretat 6, 1997)

3 W / m²

Límit d'exposició a Alemanya i el 1998 la recomanació

2,3 W / m²

Límit d'exposició a Nova Zelanda

2 W / m²

Límit d'exposició a la República Socialista txecoslovaca Valor actual   en Xequia i Eslovaquia

0,24 W / m²

Límit d'exposició a Itàlia

0,16 W / m²

Límit d'exposició a Polònia

0,1 W / m²

ECOLÒGICA recomanació 1998 (Alemanya)

0.023 W / m²

Límit d'exposició a Rússia

0,02 W / m²

"Límit de precaució" a Àustria

0.001 W / m²

BUND recommendation 1997 BUND recomanació 1997

0.000,23 W / m²


Joan Carles López 2013-2017
Back to content