LINIES D'ALTA TENSIÓ - Joan Carles Lopez

El llit i el descans
Joan Carles López conferenia Tecnocampus Mataró
Go to content

La forma més barata de transportar l'electricitat és per mitjà de cables aeris, recolzats per les grans torres de transmissió o pilons. Les torres  no emeten camps electromagnètics. És el corrent elèctric que flueix a través dels cables que s'encadenen entre ells que creen camps magnètics i elèctrics. El camp elèctric és proporcional a la tensió de la línia, mentre que el camp magnètic depèn del corrent de càrrega. En general, les línies de transmissió d'alta tensió porten corrent alta i per tant emeten dos camps alts el camp magnètic i el camp elèctric.hi ha dos tipus de camps que produexen  les línies elèctriques. El camp elèctric depèn de la tensió i sempre està present quan la xarxa elèctrica està connectada. I per l'altra banda, el camp magnètic que és causat pel corrent elèctric que flueix en la línia quan la gent fa servir energia elèctrica i per tant, pot variar considerablement.
Els camps elèctrics són detinguts per la majoria dels materials de construcció, però en canvi els camps magnètics penetren en la majoria dels materials, com si no hi fos. El principal factor que redueix els camps magnètics sempre és la distància des de la font.

LA DISTANCIA RECOMANADA DEL CABLES D'ALTA TENSIÓ ES DE 300 METRES.Els camps elèctrics pergenerats per  els cables d'energia soterrats electrics d'alta tensió seran zero, ja que són difuminats per la terra, formigó, sorra, etc.
Per norma general, els cables que estan soterrats i no van superficialment, Els camps magnètics en la superfície del terra són molt mès alts,  que el dels cables aeris, ja que estan més a prop seu. Ells cauen més ràpidament que els camps dels cables generals, ja que els cables estan més junts i s'anul · len els efectes de l'altre més ràpidament.


Subestaió elèctrica
Joan Carles López 2013-2017
Back to content